RESULTATS PROVES DE MADURESA

PROVES D’ACCÉS A LES FORMACIONS ESPORTIVES DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Per consultar els resultats, clicau als següents enllaços:

DEL CICLE INICIAL/NIVELL 1 DE GRAU MITJÀ: Nivell 1 Mallorca

DEL CICLE SUPERIOR/NIVELL 3 DE GRAU SUPERIOR: Nivell 3 Mallorca