PROVES MADURESA

PROVES D’ACCÉS GENERAL A LES FORMACIONS ESPORTIVES DELS CICLES INICIAL I SUPERIOR (NIVELL i III) DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Llistat definitiu d’inscrits al Grau Inicial (Nivell I): Llistat definitiu Mallorca mitjà (DNI)

Llistat definitiu d’inscrits al Grau Superior (Nivell III): Llistat definitiu Mallorca superior (DNI)