PROVES DE MADURESA

Per consultar les resolucions per les quals es convoca a les proves d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives dels ensenyaments esportius de règim especial, podeu clicar als següents enllaços:

Per al cicle inicial/nivell 1:

http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/proves_especafiques_daccas_0/archivopub.do?ctrl=MCRST8385ZI249149&id=249149

Per al cicle superior/nivell 3:

http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/proves_especafiques_daccas_0/archivopub.do?ctrl=MCRST8385ZI249151&id=249151

Si necessitau més informació, podeu consultar directament la pàgina web de Conselleria:

http://ensenyamentsesportius.caib.es