PROVES D’ACCÉS EERE setembre 2017

Des de Conselleria ens han avisat que ja s’ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 d’agost de 2017 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, futbol, handbol, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears.  (BOIB de 31 d’agost)

A continuació, teniu els enllaços a la resolució, a les instruccions i al calendari, així com també als documents que necessitau per a fer la inscripció a les proves d’accés:

Resolució: Resolució proves accés setembre (2)

Instruccions: Annex 1 Instrucions (2)

Calendari: Annex 4 Calendari (2)

Sol·licitud: Annex 2 Full inscripció (Tga)

Declaració responsable: Annex 3 Declaració responsable (Tga)

A mida que tenguem més informació, us l’anirem transmetent.