PROJECTES DIRECCIÓ 2018-2022

Resultat d'imatges de DIRECCION EMPRESA

Els projectes presentats pels diferents candidats a la direcció del centre pel període 2018-2022 son els següents:

PD JUAN ANTONIO OSES PALACIOS

PD MARGALIDA MOLL SERRA

PD SONIA GABALDON SISTERNAS