Professorat dels ensenyaments

PROFESSORAT DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS

BLOCS COMÚ I COMPLEMENTARI

PROFESSORAT BLOC COMÚ I COMPLEMENTARI

Antoni Albertí Amengual (cap de departament) antoni.alberti@iescteib.org

Fernando Garcias Amengual fernando.garcias@iescteib.org

Gerardo Ortega Polo gerardo.ortega@iescteib.org

Luís Parpal luis.parpal@iescteib.org

HORARI TUTORIA

El dilluns o el dimarts de 17 a 18h segons el professorat, i per sol.licitar cita s’ha de procurar lliurar un correu electrònic com a mínim abans del divendres (de la setmana anterior) al professorat en qüestió i especificar en el correu el dubte concret, aquesta tutoria s’ha de confirmar.

MUNTANYA BLOC ESPECÍFIC

Relació del professorat del bloc específic nivell 1:

Josep Barceló Estelrich: pep@o2aventures.com

Martin Abel Femenias Verd: abelsherpa@hotmail.com

Pere Joan March Ballester: pjmarch1@gmail.com

josep Maria Palà Aparicio: xemapala@hotmail.es

Francesc Xavier Manzano Mulet: xavi.ferreret@gmail.com

Jaume Escalas Prats: jaumescalas@telefonica.net

Jacobo Soteras Infante: jacobolee@hotmail.com

Relació del professorat del bloc específic nivell 2 de mitja muntanya:

Joan Baptista Mas Ballester: cabrerapetitameva@hotmail.com

Marc Umbert Llorens: umbert@oxineu.com

Sergio Martinez Veny: sergiomartinez1978@gmail.com

Pere Joan March Ballester: pjmarch1@gmail.com

Josep Maria Palà Aparicio: xemapala@hotmail.es

Francesc Xavier Manzano Mulet: xavi.ferreret@gmail.com

Jacobo Soteras Infante: jacobolee@hotmail.com

Relació del professorat del bloc específic nivell 2 de barrancs:

Josep Barceló Estelrich: pep@o2aventures.com

Josep Veragara Ramirez: josep.vergara@gmail.com

Rafael Romero Perea: correudenrafa@gmail.com

Sergio Martinez Veny: sergiomartinez1978@gmail.com

Josep Maria Palà Aparicio: xemapala@hotmail.es

Francesc Xavier Manzano Mulet: xavi.ferreret@gmail.com

Jacobo Soteras Infante: jacobolee@hotmail.com

BÀSQUET BLOC ESPECÍFIC

Ángel Molinero Rodríguez amolinerorodriguez@gmail.com
Josep M. Arbucias Pons jmarbucies@hotmail.com
Ascensión García Moreno asbasquet@hotmail.com
Toni Martorell Vela toni-martorell@hotmail.com
Martí J. Vives Plomer martivives0912@hotmail.com
Antoni Aulí Ginard toniag10@hotmail.com
Luis Terrasa Roca terrasaroca@hotmail.com
Rafel Crespí Terrassa rafelsapobla@gmail.com
Bartomeu C. Moragues Jordà tcmoragues@hotmail.com
Toni Martorell Vela toni-martorell@hotmail.com
Bàrbara Mª. Llull Alcina bmllullal@gmail.com
Pedro Vidal Taberner pvidaltaberner@gmail.com

FUTBOL BLOC ESPECÍFIC

Llorenç Vallespir Munar
Carlos Martínez Cortes
Javier Herreros Portaz
Joaquín López Mari
Juan Manuel Darder Verdera
Salvador Fornes Bober