PERíODE DE MATRÍCULA DEL BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA (BFP) DELS EERE:

PERíODE DE MATRÍCULA DEL BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA (BFP) DELS EERE:
.
El proper període de matrícula pel mòdul del Bloc de Formació de Pràctiques serà del dimarts 25 de juny 2019 al divendres 19 de juliol de 2019 ambdós inclosos.
Va dirigit a tots els esports i nivells, sempre i quan es compleixin els requisits per poder matricular-se.
.
Vos pregam que tots els que vos assebenteu d’aquesta informació, la comuniqueu als companys que els pugui ser d’utilitat moltes gràcies!
,
REQUISITS A COMPLIR  PER MATRICULAR-SE:
.
Recordam que per matricular-vos del Bloc de Formació Pràctica s’han de complir els requisits acadèmics concrets de cada modalitat esportiva i nivell corresponent que marca la normativa específica de cada Reial Decret de les diferents modalitats esportives.
.
Podeu veuré els requisists a complir en el següent enllaç:
.
DOCUMENTACIÓ A LLIURAR: