PAGAMENT TÍTOL DE BATXILLERAT

 

Aquests són els enllaços a l’ATIB per realitzar el pagament del títol de Batxillerat. Recordau que el resguard de pagament, juntament amb la sol·licitud de títol, s’han de presentar a la secretaria del centre entre el 29 i el 31 de maig.

Títol de Batxillerat sense excempció ni bonificació :Pagament títol Batxillerat

Títol de Batxillerat (Bonificació del 50%) :Pagament títol Batxillerat Família Nombrosa General