NOTES FUTBOL (EERE)

Els alumnes del nivell 1, 2 i 3 de Futbol podeu passar pel Centre a recollir els butlletins de notes corresponents a les convocatòries ordinàries i/o extraordinàries.