NOTES EERE

Els alumnes que heu cursat el Bloc comú de Bàsquet N1, d’Hípica N1, Atletisme N3 i Bàsquet N3 podreu passar pel Centre a partir de dilluns dia 18 de març a recollir els butlletins amb les vostres notes de la convocatòria ordinària. Els del curs superior d’atletisme ja teniu l’extraordinària.

També podreu passar els de N1 de Vela amb les notes del Bloc comú i del Bloc específic.