NOTES EERE

Després d’haver fet les juntes d’avaluació corresponents, estam en disposició d’entregar-vos els butlletins de notes.

Els alumnes de Bàsquet N1, Hípica N1, Vela N1, Atletisme N2,  Bàsquet N2 i Vela N2 podeu passar pel Centre  a partir de dilluns, 3 de juny.