NOTES CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DELS EERE

NOTES SETEMBRE EERE

Un cop fetes les respectives juntes d’avaluació de les diferents especialitats que han fet convocatòria extraordinària de setembre, estam en disposició d’entregar-vos les notes.

Podeu passar pel Centre (IES CTEIB) o bé telefonar-nos per demanar qualsevol informació.