MATRÍCULA SETEMBRE PBAU

Resultat d'imatges de postit note clipart

Nota informativa rebuda de la UIB

Benvolguts companys,
Atesa la petició d’alguns alumnes que, fora de termini, han sol·licitat matricular-se a la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat  (PBAU) a la convocatòria de setembre de 2017, el Vicerectorat d’Estudiants ha acordat d’obrir un termini de matrícula extraordinària els dies 28 i 29 d’agost de 2017.

Es pot consultar el procediment a la pàgina web: http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/

Cordialment,

Universitat de les Illes Balears