MATRÍCULA EERE 8 i 9 de juliol

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

CURSOS 2018-19: MATRÍCULA

Després d’haver fet el procés d’admissió, s’obre el termini per a la matrícula als cursos d’EERE, que es farà durant els dies 9 i 10 de juliol en horari de 9 a 13,30h.

Tots els admesos a les llistes d’admissió, poden formalitzar la matrícula adjuntant la documentació requerida (veure instruccions) i els justificants dels pagaments pertinents.

PAGAMENTS:

  • Per fer els pagaments a l’ATIB heu d’entrar a la seva pàgina web, a tributs autonòmics, a pagament o impressió d’altres ingressos no tributaris autonòmics, continuau, cercau el 046, a la Conselleria d’Educació i Universitat, a Ensenyaments esportius de règim especial i, a baix de tot surten les diferents opcions.
  • Els pagaments del Bloc Específic s’han de fer al compte bancari propi de cada federació. Al següent enllaç trobareu els números de compte i la quantitat a pagar: PREUS DEL BLOC ESPECÍFIC DE LES DIFERENTS MODALITATS ESPORTIVES I NÚM
  • Els pagaments que s’han de fer directament al compte de l’IES CTEIB són els corresponents a les aportacions dels alumnes per a activitats escolars en els Ensenyaments Esportius de Règim Especial (15€) i els de l’assegurança escolar, si són menors de 28 anys (1,12 €)*. L’ingrès de 16,12€ (o només de 15€, si no heu de pagar l’assegurança) l’heu de fer al número de compte de Bankia següent: ES77-2038-3503-4260-0015-7945 *: Els majors de 28 anys que no tenen dret a assegurança escolar hauran de presentar una fotocòpia de la targeta sanitària, o d’una assegurança personal o de la fitxa federativa.

 

Us enllaçam tots els documents perquè pogueu consultar qualsevol dubte i treure els documents que necessiteu.

Resolució: http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/procas_dadmissia_i_matracula/archivopub.do?ctrl=MCRST8385ZI254556&id=254556

Instruccionshttp://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/procas_dadmissia_i_matracula/archivopub.do?ctrl=MCRST8385ZI254557&id=254557

Aquest és l’imprès que heu d’emplenar per formalitzar la matrícula!

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA: SOL·LCTD MATRÍC 18-19

Annex 7: http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/procas_dadmissia_i_matracula/archivopub.do?ctrl=MCRST8385ZI254563&id=254563

Per qualsevol altra informació podeu consultar, també, la web de Conselleria http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/procas_dadmissia_i_matracula/?campa=yes