Matrícula del bloc de formació pràctica

Matrícula del bloc de formació pràctica

descarga

Contacte: eeee.cteib@gmail.com

MD14 Imprès de matrícula  FULL MATRICULA BFP

(Podeu enviar l’imprès emplenat a eeee.cteib@gmail.com )

 

REQUISITS:

Bàsquet, futbol i muntanya: tenir tots els mòduls del bloc comú, complementari i específic aprovats

Hípica: tenir superats els mòduls següents “Bases del comportament esportiu”, “Primers auxilis”, “Transport i manteniment físic del cavall peu a terra”, “Hipologia” i “Metodologia de l’ensenyament de l’hípica”

Terminis de matrícula del bloc de formació pràctica en període extraordinari:

  • Del dia 2 al dia 9 de juny de 2016 (bàsquet i muntanya) REUNIÓ INFORMATIVA 13 de juny de 2016, 19h

Terminis de matrícula del bloc de formació pràctica en període ordinari:

  • 1r PERÍODE DE MATRÍCULA: Del dia 12 al dia 19 de setembre de 2016 (tots els esports i nivells) REUNIÓ INFORMATIVA 20 de setembre de 2016, 19h
  • 2n PERÍODE DE MATRÍCULA: Del dia 6 al dia 10 de març de 2017 (tots els esports i nivells) REUNIÓ INFORMATIVA 13 de març de 2016, 19h

PAGAMENT (selecciona l’opció):

(Podeu enviar el justificant de pagament a eeee.cteib@gmail.com)