Matrícula del bloc comú en els EERE

.

IMPORTANT!

.

TEMA:  ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ EL MES SETEMBRE DELS EERE A L’ES CTEIB.  EATAM PENDENTS DE LA RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERIA.

     EXISTEIXEN DOS PROCESOS:

1r Procés d’ADMISSIÓ. 

2n Procés de MATRÍCULA.

      PROCÉS D’ADMISSIÓ:    Dies d’admissió a partir del día 23 de setembre de 20019 i fins el día 25 de setembre 2019.

Tots els que heu sortit admesos a les llistes d’admissió, heu de fer el tràmit d’admissió. Per a tal procés heu de complimentar els següents documents:

Annex 2 SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ

Annex 3 DECLARACIÓ RESPONSABLE

Una vegada complimentats aquests annexes els heu de portar a l’IES CTEIB en les dates indicades i en el següent horari administratiu del centre:

 • De 9h a 13:30h.

       PROCÉS DE MATRÍCULA:  Dies de matriculació 1 i 2 d’octubre  de 2019.

L’horari d’atenció al públic a l’IES CTEIB és:

 • Serà de 9h a 13:30h.

pdf:    SOL.LICITUD-MATRICULA PDF

I, també, entregant els justificants dels diferents pagaments. A continuació els  teniu desglossats:

 • 1. Obertura d’expedient (només en el cas d’alumnes nous al Centre): Model 046 ATIB
 • 2. Serveis generals: Model 046 ATIB
 • 3. Matrícula del Bloc comú (i, si sou de Muntanya o Fútbol el Bloc complementari): Model 046 ATIB
 • 4. Matrícula del Bloc específic al compte federatiu corresponent.                                                                                             Consultau-ho aquí:  http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/preus/
 • 5. Aportacions per a activitats escolars en els EERE (10€) al compte de l’IES CTEIB: ES7720383503426000157945
 • 6. Assegurança escolar només si són menors de 28 anys (1,12€) també al compte de l’IES CTEIB (el del punt anterior). Els majors de 28 anys han de presentar fotocòpia de la targeta sanitària, o assegurança privada, o fitxa federativa.
 • Una fotografia tipo carnet (potser fotocòpia en blanc i negre).

Per trobar els models 046 ATIB (És a dir, per fer el pagament dels punts 1,2 i 3) heu d’anar al seguent enllaç i seguir les indicacions que vos indicam abaix d’aquest enllaç:

https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3451

Una vegada a l’enllaç heu de seleccionar. — ensenyaments esportius de règim especial— després triar la modalitat corresponent si es exempció, bonificació 50% o no — i després heu d’anar a Matrícula i —després— ja podreu seleccionar les taxes corresponents al curs corresponent (fixau-vos bé de quina modalitat voleu matricular-vos).

Els cursos que no apareixen a les llistes definitves d’admissió s’han suspès per falta d’inscrits.

.

.

IMPORTANT!

.

REUNIÓ INFORMATIVA DE LES ENSENYANCES ESPORTIVES PEL CURS 2019-20: 

EL PROPER DÍA 1 D’OCTUBRE A LA SALA D’ACTES DEL PRINCEPS D’ESPANYA A LES 19 h  TINDRÀ LLOC UNA REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE LES FORMACONS ACADÈMIQUES DE LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE RÈGIM ESPÒRTIU (EERE) QUE ES DURAN A TERME AQUEST CURS 2019-20.

 • Dita reunió serà impartida i dirigida pel professorat i cap d’estudis de les EERE de l’IES CTEIB.
 • Lloc: Sala d’Actes Prínceps.
 • Hora: 19 h.
________________________________________________________________________________________________

                                                                 

                                                                FIN

 

La següent gràfica no es vàlida:

Cicle inicial 

Bloc comú
Bloc comú (família nombrosa i 33% discapacitat)
Bloc comú (convalidació mòduls.Família nombrosa i 33% discapacitat)
Obertura expedient (alumnes nous)
Obertura expedient (alumnes nous. família nombrosa i 33% discapacitat)
Serveis generals (alumnes nous)
Serveis generals (alumnes nous. família nombrosa i 33% discapacitat)