Matemàtiques

Departament de Matemàtiques. Curs 2017-18

fractal_10

Professors que imparteixen l’assignatura de Matemàtiques

  • Bernal Garcías, José Luis/ Margalida Vallespir Torrens
  • Garau Casasnovas, Pilar (cap de departament)
  • Reolid Rosselló, Cristina (professor d’àmbit cientificotècnic del departament d’orientació)
  • Sánchez Crespillo, Juan Carlos (professor d’àmbit cientificotècnic del departament d’orientació)

Programació

Feis clic per veure la programació per al curs actual. ProgMat2017-18

Podeu trobar-los al següent enllaç: https://www.iescteib.org/matematiques/documents

Selectivitat

  • Matemàtiques II

Recull dels problemes proposats els darrers anys, classificats per tipus, amb la solució final i qualque indicació del procés a seguir: PAU_MatII

  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Recull dels problemes proposats els darrers anys, classificats per tipus, amb la solució final i qualque indicació del procés a seguir: PAU_MacsII

  • Models d’examens oficials

Ves al final d’aquesta pàgina de la UIB per descarregar els models d’exàmens de l’assignatura i del curs que t’interessi.

Podeu trobar-lo al següent enllaç: https://lesnostresmatematiques.wordpress.com