MARIA ANTÒNIA ESTEVA

Avui, dia 8 de març, estam de dol:

La nostra companya Maria Antònia Esteva, professora d’Anglès, ens ha deixat.

Et tendrem sempre present!