LLISTES PROVISIONALS RESULTATS PROVES DE MADURESA

Per consultar els resultats de les proves d’accés de caràcter general podeu clicar als següents enllaços:

Grau mitjà: Llistat prov A-NA GM (DNI)

Grau superior: Llista prov A-NA GS (DNI)

En cas que es vulgui fer una reclamació, es podrà presentar davant la direcció del Centre (IES CTEIB) entre el 14 i el 16 de maig.

La llista definitiva dels Aptes o No Aptes es farà pública el 18 de maig.