LLISTES PROVISIONALS PROVES D’ACCÉS ESPECÍFIC EERE

 

ATLETISME N1: LLISTES PROVIS INSCRITS ADMIS (IX-17) ATLETISME N1

BÀSQUET N1: LLISTES PROVIS INSCRITS ADMIS (IX-17) BASQUET N1

FUTBOL N1: LLISTES PROVIS INSCRITS ADMIS (IX-17) FUTBOL

HÍPICA N1: LLISTES PROVIS INSCRITS ADMIS (IX-17) HÍPICA N1

HÍPICA, N2: LLISTES PROVIS INSCRITS ADMIS (IX-17) HÍPICA N2

MUNTANYA N1: LLISTES PROVIS INSCRITS ADMIS (IX-17) MUNTANYA N1

MUNTANYA N2: LLISTES PROVIS INSCRITS ADMIS (IX-17) MITJA MUNTANYA N2

PIRAGÜISME N1: LLISTES PROVIS INSCRITS ADMIS (IX-17) PIRAGÜISME

SALVAMENT I SOCORRISME N1: LLISTES PROVIS INSCRITS ADMIS (IX-17) SOCORRISME

VELA N1: LLISTES PROVIS INSCRITS ADMIS (IX-17) VELA N1

Recordau que les reclamacions contra aquestes llistes provisionals es poden presentar els dies 13 i 14 de setembre de 2017. S’han d’adreçar al president del tribunal avaluador i s’han de lliurar a la secretaria del centre.

Aquestes reclamacions han d’estar resoltes el dia 14 de setembre de 2017.

El mateix 14 de setembre es publicarà, si es dóna el cas, una llista de les proves d’accés que no es duran a terme per falta d’aspirants. Aquest llistat es publicarà a la web ensenyamentsesportius.caib.es

El 15 de setembre publicarem la llista definitiva de persones admeses per fer la prova d’accés de caràcter específic.