LLISTES PROVISIONALS APTES/NO APTES NIVELL 2 BARRANCS

Resultat d'imatges de BARRANQUISMO

Adjuntam la relació dels, aptes/no aptes a les proves de TE2 a l’especialitat de Barrancs.

LLISTA PROVISIONAL APTES BARRANCS N2

El calendari a seguir és el següent:

CALENDARI TE2 BARRANCS

L