EERE: LLISTES DEFINITIVES RESULTATS PROVES D’ACCÉS i PERÍODE DE MATRÍCULA

Ja tenim les llistes definitives del APTES/NO APTES a les diferents proves d’accés!

ATLETISME: LLISTA DFNTV NOTES P d’A ATLETISME NIVELL 1 SETEMBRE 2018 – copia

BÀSQUET: LLISTA DFNTV NOTES P d’A BASQUET NIVELL 1 SETEMBRE 2018 – copia

HÍPICA N1: LLISTA DFNTV NOTES P d’A HÍPICA N1 SETEMBRE 2018 – copia

HÍPICA N2: LLISTA DFNTV NOTES P d’A HÍPICA N2 SETEMBRE 2018 – copia

MUNTANYA N1: LLISTA DFNTV NOTES P d’A MUNTANYA N1 SETEMBRE 2018 – copia

MUNTANYA N2: LLISTA DFNTV NOTES P d’A MUNTANYA N2 MTJ SETEMBRE 2018 – copia

VELA: LLISTA DFNTV NOTES P d’A VELA SETEMBRE 2018 – copia

Recordau que el termini de presentació de sol·licituds d’admissió és entre el 24 i 26 de setembre.

Les llistes provisionals de persones admeses a les places dels diferents cursos es publicaran el 27 de setembre.

Les definitives sortiran dia 1 d’octubre, el mateix dia que comença el termini per fer efectiva la matrícula. Heu de tenir ben present que el fet d’haver fet l’admissió no suposa estar matriculat: la matrícula es fa efectiva acabant el procés dia 1 o 2 d’octubre.

Per a qualsevol informació sobre tot aquest tràmit o per trobar els impresos que heu de menester, clicau al següent enllaç del web de Conselleria:

http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/procas_dadmissia_i_matracula/?campa=yes

El nostre horari d’administració per realitzar aquest procés serà de 9h a 14h i els dilluns de 15h a 17,30h.