LLIBRES DE TEXT 2018 – 2019

Vos deixam a continuació la relació de llibres que heu de menester per a cada curs: