Lengua castellana y literatura

 

 

Per al curs 2017-2018 el departament està format pels següents membres que realitzaran les següents funcions:

 

  • Carles Albertí Jaume: Cap de departament i professor de Llengua Castellana i Literatura de 4t d’ESO, de 1r de Batxillerat, de Bloc I, Bloc II i Reforç de Bloc III. A més, será tutor de BLOC III.

 

  • Miquel Àngel Vidal: Professor de Llengua Castellana i Literatura de 3r d’ESO, de 2n de Batxillerat i de la matèria de Literatura Universal que depèn del departament de Llengua catalana i Literatura. A més, será tutor del curs de 2n de Batxillerat A.

 

La distribució horària dels diferents grups será:

  • 3r ESO (dos grups): 7 hores.
  • 4t ESO (dos grups): 7 hores.
  • 1r Batxillerat i BLOC I (tres grups): 7’5 hores.
  • 2n Batxillerat (dos grups): 6 hores.
  • BLOC II (un grup): 3 hores.
  • BLOC III (un grup) (Reforç): 1 hora – L’alumnat d’aquest grup ja té superada la materia de Llengua castellana i Literatura, per això l’hora és de Reforç.
  • Literatura Universal: 4 hores.

 

Enllaços d’interès:

PROGRAMACIÓ CASTELLÀ 2017-18

ORIENTACIONS 3r

ORIENTACIONS 4t

ORIENTACIONS 1r Batx

ORIENTACIONS 2n Batx

www.rae.es

aplicaciones.info/lengua/lengua.htm