Llengua Castellana i Literatura

 

Resultado de imagen de imagen persona rodeada de librosResultado de imagen de Imagen con frases del quijoteResultado de imagen de biblioteca de babel

 

Per al curs 2018-2019 el departament està format pels següents membres que realitzaran les següents funcions:

  •  Carles Albertí Jaume: Cap de departament i professor de Llengua Castellana i Literatura de 3r d’ESO, de 1r de Batxillerat C (Bloc I), de 1r de Batxillerat D (Bloc II), de 2n de Batxillerat A i Reforç de 2n de Batxillerat C (Bloc III). A més, és tutor de Bloc III.
  • Miquel Àngel Vidal: Professor de Llengua Castellana i Literatura de 4rt d’ESO, de 2n de Batxillerat B i de la matèria de Literatura Universal que depèn del departament de Llengua Catalana i Literatura. A més, és tutor del curs de 2n de Batxillerat B.
  • Maria Martínez Moragues: Professora de Llengua Castellana i Literatura de 1r de Batxillerat A i B i de la matèria d’Ética de 3r d’ESO B i de 4rt d’ESO A. A més, és tutora de 4rt d’ESO A.

La distribució horària dels diferents grups serà:

  • 3r ESO (dos grups): 7 hores.
  • 4rt ESO (tres grups): 10’5 hores.
  • 1r Batxillerat i Bloc I (tres grups): 7’5 hores.
  • 2n Batxillerat (dos grups): 6 hores.
  • Bloc II (un grup): 3 hores.
  • Bloc III (un grup) (Reforç): 1 hora – L’alumnat d’aquest grup ja té superada la matèria de Llengua Castellana i Literatura, per això l’hora és de Reforç.
  • Literatura Universal: 4 hores.

  

 –  Enllaços d’interès:

PROGRAMACIÓ CASTELLÀ 2018-19

ORIENTACIONS 3r

ORIENTACIONS 4t

ORIENTACIONS 1r Batx

ORIENTACIONS 2n Batx

www.rae.es

aplicaciones.info/lengua/lengua.htm