Justificants

MODELS DE JUSTIFICANTS

LLISTES4

JUSTIFICANTS PER ABSÈNCIA

JUSTIFICANT CICLES FORMATIUS

FULL JUSTIFICANT FALTA ALUMNAT ESO + BATX

JUSTIFICANTS CAS DE VAGA 

JUSTIFICACIÓ MENORS D’EDAT: annex-1-menors

JUSTIFICACIÓ MAJORS D’EDAT: notificacio-majors