INFORMACIÓ VELA2 (MFP)

Segons el Real Decret de Títol esportiu en Vela (BOE de 31 d’agost de 2010) en l’annex 6 (Accés al mòdul de formació pràctica ANNEX VI BOE 31-VIII-10) especifica que els alumnes que hagin superat els mòduls següents:

  • Bases de l’aprenentatge esportiu (BComú)
  • Bases de l’entrenament esportiu (BComú)
  • Perfeccionament tècnico-tàctic de la vela amb aparell fix (BEspecífic)
  • Material d’aparell fix (BEspecífic)

encara que tenguin algun altre mòdul suspès, poden realitzar el mòdul de formació pràctica.

Per aquest motiu, els següents alumnes estan en disposició de formalitzar la matrícula per a aquest mòdul a partir de l’11 de setembre:

Barceló Martín, Adrián

Fernández Ramis, Luis Valentín

Gomila Rosselló, Jaume

Hoys Ruíz, Sergi

Navarro Bellini, Jacobo

Vallespir Gómez, Rafael

Villadóniga Martín, Thais Sandra

Bover Terradas, Miguel

Tanmateix, si us queda algun mòdul pendent, heu de fer la prova extraordinària de setembre. La informació la trobareu a l’altra entrada que hem publicat avui.

Bon estiu!!!