Informació del centre

Qui  som?

Som un institut de creació recent a iniciativa del Govern de les Illes Balears per tal de donar cobertura formativa als esportistes d’alt rendiment i alt nivell del conjunt de les Illes Balears dins els Complex Príncipes de España.

Som un equip cohesionat i implicat que compta amb poc més d’ una trentena de professors.

Som un centre petit, remedy i això ens permet  una relació personalitzada entre alumnes, diagnosis docents i entrenadors.

Què oferim?

Els esportistes poden estudiar tercer i quart d’ ESO o bé  Batxillerat. També es poden cursar estudis de Cicle Formatiu de Grau Mitjà  i superior en Activitats Físicoesportives.

Els plans d’ estudi d’ ESO estan adaptats a cada atleta.

El Batxillerat que oferim té dues opcions, de dos o tres anys segons les necessitats de cada estudiant i modalitat esportiva practicada.

Les reduïdes dimensions dels  Centre i l’ absència de massificació ens permeten une sratios professor/alumne baixes que faciliten un tractament personalitzat a cada atleta.

Com que sabem que teniu poc temps per estudiar per la intensificació esportiva, serem especialment rigorosos en el compliment de l’ horari lectiu, la puntualitat, el control de l’ absentisme no justificat, i la vostra implicació activa durant les hores de classe per tal que us siguin útils al màxim.

Com ho fem?

Per tal d’ afavorir els entrenaments, els horaris lectius són de matí i tarda amb sessions de 50 minuts, de les 8:00 a les 10:45 h i de les 15:00 a les 16:40 per a ESO i a les 17:30 per a Batxillerat, respectivament. Els dijous fem horari intensiu de les 8:00 a les 14:25 h.

Els professors i els entrenadors ens coordinem per planificar  el calendari de les vostres  absències per competicions adaptant les classes lectives, les dates d’ examen i el lliurament de treballs.

Tots disposau d’ un Tutor de grup que concreta  el pla de treball, es coordina amb el teu entrenador, n’ informa del teu rendiment, i s’ adapta a les necessitats quan es produeixen absències per entrenaments o competicions.

Tots el professors tenen en el seu horari personal una hora de reforç  fora de l’ horari lectiu que està a la vostra disposició.

 Quina metodología utilitzem?

Els ensenyaments són de caràcter presencial  amb hores lectives al Centre, i activitats no presencials a través d’ un portal on line específic per a cada matèria.

Cada profesor especialista es coordina amb la resta de professors per oferir  una línia metodològica comuna per a impartir classes, globalitzar al màxim les matèries, minimitzar la concentració d’ exàmens, evitar solapaments de continguts, i afavorir la unificació d’ activitats i treballs  de curs a través del portal on line o bé de forma presencial.

Quins serveis i espais tenim?

Es disposa  de  15 aules, entre elles una d’ informàtica, una de dibuix i un laboratori a més de l’aula multifuncional; es tracta d’ una aula d’ ús polivalent com a biblioteca, racó d’ informàtica i lloc d’ estudi.

Les aules es troben equipades amb bombes de calor fred/calor i  wifi.

Com ens relacionem?

Pensem que la convivència al  Centre és un factor clau per a  la relació entre l’estudi i la pràctica de l’ esport.

Volem practicar  els valors de l’ esport en l’ educació. Per això ens inspirem especialment en en el respecte mutu, la negociació i el diàleg, el joc net, els hàbits saludables, el valor de saber perdre i i de reconèixer els errors, l’ alimentació sana i la competitivitat ben entesa.

La cura del material i el bon ús de les instal·lacions és molt important per a nosaltres. Per aquest motiu estarem especialmente vigilants en favor del respecte, la higiene i la netedat de les aules i els nostres espais en benefici de tothom.