Calendari exàmens

  3r ESO A                                              3r ESO B

                           Tutor:  Antoni Amengual                Tutora:  Antoni Vaquer

 

descarga4t ESO A                                        4t ESO B

                         Tutor:     Catalina Torrens                  Tutora: Francesca Alemany

 

      1r Batxillerat A                      1r Batxillerat B

                               Tutor:  Miquel Àngel Vidal            Tutor: Ferran Carreras

 

     2n Batxillerat A                        2n Batxillerat B

                               Tutora: Lourdes Bergas           Tutor: Catalina Carbonell

 

  Bloc I                                         Bloc II                                           Bloc III

                    Tutora:   Xesca Sureda       Tutora:  Tonga Villaronga       Tutora:  M. Antònia Esteva

 

AFD21                                                            AFD31                                               AFD32

Tutor:    J. Antonio Osés                        Tutor:      Gerardo Ortega               Tutor: Jaume Pons

  • El fet de que un examen no surti a la web no implica que no s’ hagi de fer.