Geografia i història

El Departament de Ciències Socials, Geografia i Història està format pels membres següents:

– Antoni Amengual Munar: cap del departament

Imparteix la Geografia de 3r d’ESO, la Història del Món Contemporani de 1r de batxillerat, i la Història de l’Art de 2n de batxillerat.

full-inicial-3r-eso-16-17

full-inicial-1r-batx-16-17

full-inicial-2n-batx-h-art-16-17

– Maria de Lourdes Bergas Mas: professora del departament

Imparteix la Història de 4t d’ESO, i la Història d’Espanya i la Geografia  de 2n de batxillerat

full-inicial-4t-eso-16-17

full-inicial-2n-batx-h-espanya-16-17

full-inicial-2n-batx-geo-16-17

 

progr-geografia-historia-16-17