Futbol N2

FUTBOL

NIVELL 2

BLOC COMÚ

Càrrega lectiva

sildenafil sans-serif;»>Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II

viagra sale sans-serif;»>30

unhealthy sans-serif;»>Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament esportiu II

20

Entrenament esportiu II

30

Organització i legislació de l’esport II

5

Teoria i sociologia de l’esport

10

TOTAL

95

BLOC ESPECÍFIC

Teòriques/pràctiques

Desenvolupament professional II

10

Direcció d’equips II

10/10

Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del

futbol sala II

10/10

Preparació física II

10/25

Regles del joc II

15/5

Tàctica i sistemes de joc II

20/40

Tècnica individual i col·lectiva II

20/40

TOTAL

225

BLOC COMPLEMENTARI

45

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA

200

CÀRREGA LECTIVA TOTAL DEL NIVELL 2

565