Estructura

ESTRUCTURA DELS EEEE

De quants cursos consta?

Tenen dos nivells o cicles (en funció de la llei en què es basa la nomenclatura canvia):

  • El primer nivell o cicle inicial té per objectiu proporcionar als alumnes els coneixements i la capacitació bàsica per iniciar als esportistes i dirigir la seva participació en competicions, store health garantint la seguretat dels practicants.
  • El segon nivell o cicle final completa els objectius formatius previstos per al grau mitjà.

Com s’estructuren?

Tots els ensenyaments de cada grau s’organitzen en:

  1. Un bloc comú que està compost per mòduls transversals de caràcter científic i tècnic general, que són coincidents i obligatoris per a totes les modalitats i especialitats esportives. La durada general del bloc és de 105 hores.
  2. Un bloc específic que contindrà els mòduls de formació esportiva específica de caràcter científic i tècnic relacionats amb cada modalitat i, si escau, especialitat esportiva a la qual es refereix el títol. La durada del bloc varia en funció de l’especialitat. Aquest bloc específic conté un mòdul de formació pràctica en els ensenyaments LOE (actualment hípica i socorrisme).

Els ensenyaments desplegats a partir de la LOGSE (1990), i que actualment són les modalitats de muntanya i escalada, bàsquet, futbol i futbol sala, tenen també:

  • Un bloc complementari que comprèn els continguts que tenen per objectius formatius l’ús de recursos tecnològics, entre d’altres. La durada del bloc és de 25 hores.
  • Un bloc de formació pràctica que es realitzarà en superar els blocs comú, específic i complementari de cada nivell o grau. La formació pràctica es durà a terme en institucions esportives de titularitat pública o entitats privades, així com en el marc de programes d’intercanvi internacional. La durada del bloc és de 150 hores.