Errada en llibre de lectura

El llibre de lectura de 2n de batxiller i bloc II de Llengua Castellana és  » La Colmena» de Camilo J. Cela i no  » El árbol de la ciencia» de Pío  Baroja.

Image result for error