EDCAMP al CTEIB: l’oportunitat per compartir aprenentatges!

El proper dijous dia 21 de desembre, el nostre institut farà el seu primer EDCAMP: una jornada diferent per compartir aprenentatges entre els alumnes de l’IES CTEIB.

L’EDCAMP és un espai de trobada en què la finalitat és compartir aprenentatges, experteses, coneixements i passions, organitzats en 3 blocs: esportiu, actualitat, adolescència.

Aquest espai es basa en un aprenentatge entre iguals a través de la conversa, una trobada en què els temes de conversa els proposen els participants a partir de les qüestions que els interessen, essent ells qui defineixen conjuntament el programa: tot això per aprendre i desenvolupar-se personalment i professionalment.

(Vídeo) Un EDCAMP pas a pas: