Documentació del BFP

Documentació del BFP

Model Acord IES CTEIB – EEC 2018-19

Annex a l’Acord centre educatiu – entitat esportiva col·laboradora (Tutor), BFP-ANNEX-21

.

MD30 Dades del tutor de l’entitat esportiva col·laboradora (format PDFformat ODTformat DOC)

MD31 Programa formatiu base dels esports d’equip (format ODT, format DOC)

MD32 Programa formatiu base dels esports de muntanya NIVELL 1 (format pdf,  format doc)

MD33 Programa formatiu mitja muntanya (NIVELL 2) (format odtformat doc)

MD34 Programa formatiu Hípica Cicle Inicial  (format pdf, format doc).

MD34.1. Programa formatiu Hípica Cicle Final ROTE.   (format pdfformat doc). 

MD35 Memòria dels esports de medi natural: Muntanya, Hípica i Vela N1 i Cicle Inicial.

MD36 Memòria dels esports de medi natural: muntanya, hípica i vela N2 i Cicle Final.

MD37 Memòria dels esports d’equip N1

MD38 Memòria dels esports d’equip N2

MD39 Memòria dels esports de medi natural: vela N3 (demanar per email al centre, començar amb equip N3)

MD40 Memòria dels esports d’equip N3

MD41 Memòria de Judo i Defensa Personal N1

MD42 Memòria d’Atletisme N1.

MD43 Memòria d’Atletisme N2.

MD44 Memòria d’Atletisme N3.

Taula Comptabilitzacio hores