Convocatòries d’exàmens

CONVOCATÒRIES D’EXÀMENS

Cada curs acadèmic té dues convocatòries oficials: una ordinària durant el curs acadèmic i una d’extraordinària en el mes de setembre. Les dates d’exàmens del bloc específic consulteu-los amb la federació esportiva pertinent.

La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L’alumnat que no s‟hi presenti, no se li comptarà la convocatòria (a excepció de l’ordinària) a efectes del còmput màxim i constarà a efectes d‟avaluació final com a no qualificat (NQ). Es pot sol·licitar al director del centre, amb un mes d’antelació a la data de realització de la prova final de la convocatòria ordinària o del límit de realització del mòdul corresponent, de manera raonada i justificada documentalment, l’anulació o baixa d’aquesta convocatòria.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

HÍPICA N1

BÀSQUET N1

 • Activitat física adaptada i discapacitat (15 març, 19-20h)

 • Primers auxilis (part d’anatomia) (18 abril, 21-22h)

 • Bases del comportament esportiu (23 maig, 19-20h)

 • Primers auxilis (24 maig, 19-20h)

 • Organització esportiva (24 maig, 20-21h)

CONVOCATÒRIA D’EXÀMENS

A MENORCA 10 i 11 DE JUNY

 • Bases anatòmiques (4 març,19-20h)

 • Bases psicopedagògiques de l’entrenament (12 abril, 20-21h)

 • Esport per discapacitats (bloc complementari) (14 abril, 20-21h)

 • Bases fisiològiques (19 abril, 21-22h)

 • Fonaments sociològics de l’esport (9 maig, 20-21h)

 • Primers ajuts i higiene a l’esport (16 maig, 20-21h)

 • Entrenament esportiu (29 maig, 19-20h)

 • Informàtica (bloc complementari) (29 maig, 20-21h)

 • Organització i legislació de l’esport (29 maig, 21-22h)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Dilluns 5 de setembre

Dimarts 6 de setembre

Nivell I

Nivell II

Nivell I

Nivell II

19-20h

Bases Psicopedagògiques de l’entrenament esportiu I

Bases del comportmament esportiu (HÍPICA)

Bases Psicopedagògiques de l’entrenament esportiu II

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I

Part d’anatomia de Primers auxilis (HÍPICA)

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II

20-21h

Organització i legislació de l’esport I

Organització i legislació de l’esport II

Bloc complementari I

Activitat física adaptada i discapacitat (HÍPICA)

Bloc complementari II

20-21h

Primers ajuts i higiene a l’esport

Organització esportiva (HÍPICA)

21-22h

Fonaments sociològics de l’esport

Teoria i sociologia de l’esport

Entrenament esportiu I

Entrenament esportiu II