Convocatòries d’exàmens

         CONVOCATÒRIES D’EXÀMENS

Cada curs acadèmic té dues convocatòries oficials: una ordinària durant el curs acadèmic i una d’extraordinària en el mes de setembre. Les dates d’exàmens del bloc específic consulteu-los amb la federació esportiva pertinent.

La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L’alumnat que no s‟hi presenti, no se li comptarà la convocatòria (a excepció de l’ordinària) a efectes del còmput màxim i constarà a efectes d‟avaluació final com a no qualificat (NQ). Es pot sol·licitar a la direcció del centre, amb un mes d’antelació a la data de realització de la prova final de la convocatòria ordinària o del límit de realització del mòdul corresponent, de manera raonada i justificada documentalment, l’anulació o baixa d’aquesta convocatòria.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA CURS 19-20

– BLOC  COMÚ EERE 19-20

CALENDARI EXÀEMNS Bloc Comú (1r Trimestre) CURS 2019-20

Calendaris d’Exàmens Bloc Comú (2n Trimestre) CURS 2019-20

Calendaris d’Exàmens Bloc Comú (3r Trimestre)  CURS 2019-20

– BLOC  ESPECÍFIC EERE 19-20

.