Convocatòries d’exàmens

         CONVOCATÒRIES D’EXÀMENS

Cada curs acadèmic té dues convocatòries oficials: una ordinària durant el curs acadèmic i una d’extraordinària en el mes de setembre. Les dates d’exàmens del bloc específic consulteu-los amb la federació esportiva pertinent.

La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L’alumnat que no s‟hi presenti, no se li comptarà la convocatòria (a excepció de l’ordinària) a efectes del còmput màxim i constarà a efectes d‟avaluació final com a no qualificat (NQ). Es pot sol·licitar a la direcció del centre, amb un mes d’antelació a la data de realització de la prova final de la convocatòria ordinària o del límit de realització del mòdul corresponent, de manera raonada i justificada documentalment, l’anulació o baixa d’aquesta convocatòria.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Dintre de cada HORARI DE CLASSE al final del mateix, podreu veure la data i hora (i l’aula corresponent9 de cada examen.

Horaris Bloc Comú (1r Trimestre)

Horaris Bloc Comú (2n Trimestre)

Horaris Bloc Comú (3r Trimestre)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

CALENDARI CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES. PDF