CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA EERE

Els alumnes dels cursos de Bàsquet N1 que teniu alguna assignatura del Bloc Comú suspesa teniu la convocatòria extraordinària dilluns 11 a partir de les 19h (crida única)

També estau convocats dilluns 11 a partir de les 19h (crida única) tots els alumnes d’Hípica que l’any passat cursàreu N1 i N2 i us queda algun mòdul pendent.