Category Archives: imagenes

NOUS HORARIS DEL BLOC ESPECÍFIC DE VELA

Problemes tècnics han ocasionat la modificació dels horaris previstos.

Si clicau damunt l’enllaç, veureu el nou horari per a cada nivell:

Horario N1 MALLORCA_Modificado_V04 (1)

Horario N2_Modificado_V04 (1)

Remarcar que els del N2 tenen classe avui 20 d’octubre a l’aula 4 de l’IES CTEIB a les 17,30.

HORARIS DEL BLOC COMÚ DELS EERE 1r QUADRIMESTRE

HORARIS BLOC COMÚ EERE

1r QUADRIMESTRE

Aquí teniu els horaris per especialitats:

LOGSE N1 (Muntanya i Futbol): HORARI CURS N1 MUNTANYA FUTBOL 2017_18

LOGSE N2 (Muntanya): HORARI CURS N2 MUNTANYA BARRANCS 2017_18

LOE 1 (Atletisme i Vela): HORARI CURS N1 VELA ATLETISME 2017_18 (1)

LOE 2 (Bàsquet i Vela): HORARI CURS N2 VELA BÀSQUET 2017_18 (1)

La resta de cursos es duran a terme en el 2n quadrimestre.

El curs de Bàsquet N1 començarà per febrer i, donat la gran quantitat d’inscrits, es faran dos grups. El grup A farà les classes en dilluns; el grup B, els dimarts. Si algú té necessitat de triar el dia, que contacti amb nosaltres per tenir-ho en compte abans de confeccionar les llistes.

 

INICI CLASSES ENSENYAMENTS ESPORTIUS 2017-18

Imatge relacionada

DILLUNS DIA 16 D’OCTUBRE

19:00 h.

SALA ACTES POLIESPORTIU “PRÍNCIPES DE ESPAÑA”

Reunió informativa per explicar-vos tot el que fa referència als cursos que estau a punt d’iniciar: funcionament, horaris, calendari, dubtes, etc.

A les 20:00 h es començaran les classes de Vela N1, Vela N2, Muntanya i Escalada N1, Bàsquet N2, Futbol N1 i Atletisme N1.

 

LLISTES DEFINITIVES D’ADMISSIÓ PER ALS CURSOS D’EERE

LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS

Després del tràmit administratiu d’inscripció, previ a la matrícula, publicam les llistes definitives dels admesos.

ATLETISME N1: Llist dfntv admiss (X-17) ATLETISME N1 – Documents de Google

ATLETISME N3: Pendent de la decisió de la Federació.

BÀSQUET N1: Llist dfntv admiss (X-17) BÀSQUET N1 – Documents de Google

BÀSQUET N2: Llist dfntv admiss (X-17) BÀSQUET N2 – Documents de Google

FUTBOL N1: Llist dfntv admiss (X-17) FUTBOL N1 – Documents de Google

JUDO N1:  Suspès per manca d’inscrits.

JUDO  N2:  Suspès per manca d’inscrits.

MUNTANYA N1: Llist dfntv admiss (X-17) MUNTANYA N1 – Documents de Google

MUNTANYA N2 (Mitja muntanya): Llist dfntv admiss (X-17) MUNTANYA N2 MITJA M – Documents de Google

PIRAGÜISME N1: Finalment, el curs es durà a terme a Eivissa!

VELA N1: Llist dfntv admiss (X-17) VELA N1 – Documents de Google

VELA N2: Llist dfntv admiss (X-17) VELA N2 – Documents de Google

VELA N3:  Suspès per manca d’inscrits.

Recordau que el període de matrícula és dilluns 9 i dimarts 10 d’octubre. (Trobareu una altra notícia que hem penjat per facilitar-vos el procés: informació, enllaços, recomanacions…)

MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Resultat d'imatges de pagar

TORN DE TARDA I SEMI PRESENCIAL

IMPORTANT: ELS CURSOS DE JUDO NIVELL 1, JUDO NIVELL 2, I VELA NIVELL 3 SE SUSPENEN PER MANCA D’INSCRITS.

EL CURS D’ATLETISME NIVELL 3 QUEDA PENDENT DE LA DECISIÓ DE LA FEDERACIÓ.

  • Dies 9 i 10 d’octubre a l’IES CTEIB
  • Només la poden dur a terme les persones admeses.
  • S’han de presentar a la secretaria del centre el FULL DE MATRICULA i  els justificants de pagaments especificats a continuació
  • Imports de la matrícula Bloc comú

CONCEPTE

IMPORT

JUSTIFICANT

Obertura expedient (només alumnes nous)

23,29€

MODEL 046/ATIB
Serveis Generals (tots)

11,09€

MODEL 046/ATIB
Assegurança escolar (fins els 28 anys)

1,12€

INGRÉS COMPTE IES CTEIB
Aportació activitats escolars (tots)

15€

INGRÉS COMPTE IES CTEIB
Matrícula Bloc comú nivell 1

88,72€

MODEL 046/ATIB
Matrícula Bloc comú nivell 2

133,08€

MODEL 046/ATIB
Matrícula Bloc complementari nivell 1*

22,19€

MODEL 046/ATIB
Matrícula Bloc complementari nivell 2*

33,28€

MODEL 046/ATIB

* Només per estudis de Muntanya i escalada, mitja muntanya i  futbol

  • COMPTE  IES  CTEIB:    ES06 0487 2296 5320 0000 3283
  • Import Bloc Específic (justificant ingrés al compte de la Federació pertinent)

Consultar:       https://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/preus/

  • Exempcions i bonificacions

a) Estan exempts de pagar aquestes taxes els membres de famílies nombroses de categoria especial, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de fer la inscripció amb la sol·licitud de matrícula aportant el títol o el certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent. Tenen una bonificació del 50% els membres de famílies nombroses de categoria general, que també han d’aportar el títol o el certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent.

b) Les persones que hagin sol·licitat una beca o altres ajudes de caràcter oficial poden no abonar la taxa de matrícula en el moment de fer la inscripció. El pagament d’aquesta taxa queda condicionat a la concessió de la beca.

c) Les persones que siguin víctimes de terrorisme i els seus cònjuges i fills estan exempts de pagar aquestes taxes.d) Les persones que siguin víctimes de violència de gènere i els fills que en depenen estan exempts de pagar aquestes taxes.

e) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % estan exemptes de pagar aquestes taxes, sempre que acreditin la seva situació en el moment de fer la inscripció.

No es preveuen exempcions i/o bonificacions en la matrícula del bloc específic.

  • El pagament es pot fer:

a) Telemàticament a través de la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (es), a l’enllaç corresponent a cada una de les taxes.

Ruta: http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx -> Conselleria d’Educació i Universitat -> Ensenyaments esportius de règim especial

b) Amb un ingrés bancari per l’import corresponent (model 046, codi P39) a favor de la CAIB. S’han d’indicar el nom i els llinatges del sol·licitant i el concepte «Sol·licitud de matrícula del bloc _______» i el nivell/cicle i la modalitat esportiva.

REUNIÓ PARES I MARES INICI CURS 2017-18

 

Imatge relacionada

Benvolgudes famílies:

La reunió  informativa d’inici de curs entre els tutors dels grups i les famílies es farà el dimarts 10  d’octubre a la sala d’actes del Poliesportiu “Príncipes de España”.

L’objectiu d’aquesta reunió és facilitar un primer contacte tutors i pares i donar-vos a conèixer alguns dels aspectes que regiran el nostre centre durant el present curs.

18:00 h……………..      Presentació per a pares i mares de l’alumnat nouvingut al centre.

19:00 h……………..      Presentació de l’equip directiu i claustre (sala d’actes)

19.30 h………………      Reunió del tutor de cada un dels grups amb les famílies (aula de referència)

Esperam la vostra assistència

 

Rafel Crespí

Director IES CTEIB

LLISTES PROVISIONALS ADMESOS/EXCLOSOS ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Resultat d'imatges de sports

Adjuntam les llistes provisionals als ensenyaments esportius de règim especial.

Llist prov admiss (X-17) ATLETISME N1

Llist prov admiss (X-17) ATLETISME N3

Llist prov admiss (X-17) BÀSQUET N1

Llist prov admiss (X-17) BÀSQUET N2

Llist prov admiss (X-17) FUTBOL N1

Llist prov admiss (X-17) JUDO N1

Llist prov admiss (X-17) JUDO N2

Llist prov admiss (X-17) MUNTANYA N1

Llist prov admiss (X-17) MUNTANYA N2 MITJA M

Llist prov admiss (X-17) PIRAGÜISME N1

Llist prov admiss (X-17) VELA N1

Llist prov admiss (X-17) VELA N2

Recordam que el període de reclamació i/o presentació de documentació és els dies 5 i 6 d’octubre (fins a les 13:30 h).

El divendres dia 6 d’octubre es publicaran les llistes definitives a partir de les 15:00 h.

LLISTES DEFINITIVES D’APTES/NO APTES DE LES PROVES D’ACCÉS ALS EERE


DEFINITIUS

LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES APTES I NO APTES A LES PROVES D’ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS A LA CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE DE 2017

Podeu consultar els resultats de les diferents especialitats als corresponents enllaços:

ATLETISME: QUALIF-DFNTV-ATLETISME-N1 (IX-17)

BÀSQUET: QUALIF-DFNTV-BASQUET-N1 (IX-17)

FUTBOL: QUALIF-DFNTV-FUTBOL (IX-17)

MUNTANYA N1: QUALIF-DFNTV-MUNTANYA-N1 (IX-17)

MUNTANYA N2 (MITJA MUNTANYA): QUALIF-DFNTV-MITJA-MUNTANYA-N2 (IX-17)

PIRAGÜISME: QUALIF-DFNTV-PIRAGÜISME-N1 (IX-17)

VELA: QUALIF-DFNTV-VELA-N1 (IX-17)

Recordau que el termini per al procés d’admissió és del 2 al 4 d’octubre (ambdós inclosos)

Dia 5 d’octubre es publicaran les llistes provisionals d’admesos.

Els dies 5 i 6 podreu presentar les possibles reclamacions.

El mateix 6 d’octubre es publicaran les llistes definitives.

Totes les persones admeses hauran de formalitzar la matrícula durant els dies 9 i 10 d’octubre.

L’inici dels cursos està previst per dia 11, però en el nostre cas, atès que l’11 és dimecres i els nostres dies de classe són dilluns i dimarts, hem decidit convocar-vos a TOTS dilluns 16 d’octubre a les 19h per tenir una reunió informativa per explicar-vos tot el que fa referència als cursos que estau a punt d’iniciar: funcionament, horaris, calendari, dubtes, etc.

REUNIÓ INFORMATIVA BFP

Tal com vàrem avançar-vos, ja hem fixat data per a la reunió informativa sobre tot el que fa referència al BFP.

Hem decidit fer-ho dilluns, 2 d’octubre, a les 19h.

Ajudau-nos a fer-ne difusió entre tots els vostres companys.

Gra6 i fins dilluns!

Resolució admissió i matricula als ensenyaments esportius de règim especial per al curs 2017-18

Resultat d'imatges de sports

Adjuntam els enllaços als diferents documents necessaris per dur a terme l’admissió i la matrícula a les diferent especialitats dels ensenyaments esportius de règim especial.

Resolució

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3067302

Instruccions

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3067307

Sol·licitud admissió (annex 2)

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3067314

Declaració responsable (annex 3)

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3067317

Calendari (annex 4)

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3067332

Sol·licitud matrícula bloc formació pràctica

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3067339

Sol·licitud matrícula pendents

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3068055

Admissió…….. 2 al 4 d’octubre

Matrícula……. 9 i 10 d’octubre