Category Archives: imagenes

INFORMACIÓ VELA2 (MFP)

Segons el Real Decret de Títol esportiu en Vela (BOE de 31 d’agost de 2010) en l’annex 6 (Accés al mòdul de formació pràctica ANNEX VI BOE 31-VIII-10) especifica que els alumnes que hagin superat els mòduls següents:

 • Bases de l’aprenentatge esportiu (BComú)
 • Bases de l’entrenament esportiu (BComú)
 • Perfeccionament tècnico-tàctic de la vela amb aparell fix (BEspecífic)
 • Material d’aparell fix (BEspecífic)

encara que tenguin algun altre mòdul suspès, poden realitzar el mòdul de formació pràctica.

Per aquest motiu, els següents alumnes estan en disposició de formalitzar la matrícula per a aquest mòdul a partir de l’11 de setembre:

Barceló Martín, Adrián

Fernández Ramis, Luis Valentín

Gomila Rosselló, Jaume

Hoys Ruíz, Sergi

Navarro Bellini, Jacobo

Vallespir Gómez, Rafael

Villadóniga Martín, Thais Sandra

Bover Terradas, Miguel

Tanmateix, si us queda algun mòdul pendent, heu de fer la prova extraordinària de setembre. La informació la trobareu a l’altra entrada que hem publicat avui.

Bon estiu!!!

EXÀMENS DE SETEMBRE D’EERE

Per fi ha acabat el darrer curs dels 11 que hem duit a terme i podem tancar el txiringuito durant un mes. Abans, però, us volem passar la informació sobre les proves de la convocatòria extraordinària que farem a principis de setembre.

Tots els exàmens del Bloc Comú i Bloc Complementari* seran a convocatòria única, és a dir, els alumnes han de presentar-se a les 19h de dia 4 de setembre i aniran fent els exàmens de les assignatures que necessiten recuperar.

[*Pel que fa al BCompl i d’altres assignatures impartides pel professor Alberto Soto, dia 21 de juliol us va enviar un correu amb les indicacions pertinents.]

Els del Bloc Específic, si no hi ha res de nou, seran dia 5 i 6, però esperam confirmació de les diferents federacions per poder-vos concretar el dia i l’hora. Tot d’una que ho tenguem, us ho confirmarem.

Per qualsevol problema o dubte, contactau amb nosaltres al correu de l’IES (eeee.cteib@gmail.com)

Bon estiu i fins ben aviat!!!

 

CALENDARI EXÀMENS SETEMBRE

Resultat d'imatges de calendar

Adjuntam els calendaris d’examens de la convocatòria extraordinària d’ESO, Batxiller i Cicles Formatius.

CALENDARI CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA ESO I BATXILLER

CALENDARI CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA CICLES FORMATIUS

AVÍS ASSIGNATURA ALEMANY

Tal com marca la normativa, els alumnes que es vulguin matricular de l’assignatura d’alemany per el curs 2017-18 i no hagin cursat aquesta matèria durant els cursos anteriors, hauran de fer un examen per acreditar que tenen el nivell corresponent. L’examen es farà el mes de setembre i constarà dels següents apartats:

 • Gramàtica.
 • Vocabulari
 • Una lectura amb preguntes.
 • Una redacció.

 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS

Resultat d'imatges de lists

Adjuntam els llistats definitives de l’admissió als cicles formatius de grau mitjà (AFD21) i de grau superior (AFD31) que impartirem en el nostre centre:

LLISTA DEFINITIVA ADMISSIO GRAU MITJA

LLISTA DEFINITIVA ADMISSIO GRAU SUPERIOR

 

PENDENTS DE SETEMBRE

LLISTA DEFINITIVA ADMISSIO GRAU MITJA PENDENT SETEMBRE-HOMOLOGACIO

LLISTA DEFINITIVA ADMISSIO GRAU SUPERIOR PENDENT SETEMBRE-HOMOLOGACIO

Nota informativa: tots els admesos a les llistes definitives han de tramitar la matrícula els dies 20, 21 i 24 de juliol. La documentació la trobareu a la web del centre. 

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS 2017-2018

Resultat d'imatges de inscripcion

Adjuntam les instruccions i documents necessaris per dur a terme el procés de matriculació als cicles formatius de grau mitjà (AFD21) i grau superior (AFD31)

Grau mitjà (AFD21)

INSTRUCCIONS MATRICULA AFD21

FULL DE MATRICULA AFD21

FULL AUTORITZACIONS

Grau superior (AFD31)

INSTRUCCIONS MATRICULA AFD31

FULL DE MATRICULA AFD31

FULL AUTORITZACIONS

NOTES DELS TE SUPERIORS DE FUTBOL I VELA

 

Els alumnes que heu fet el Nivell 3 de Futbol o Vela podeu passar pel Centre (IES CTEIB) a recollir les notes.

L’horari d’estiu és de 9 a 13h.

BON ESTIU!!!

LLISTES PROVISIONALS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS

Resultat d'imatges de listas admision

Adjuntam els llistats provisionals de l’admissió als cicles formatius de grau mitjà (AFD21) i de grau superior (AFD31) que impartirem en el nostre centre:

LLISTA SOLICITUDS ADMISSIO GRAU MITJÀ PROVISSIONAL

LLISTA SOLICITUDS ADMISSIO GRAU SUPERIOR PROVISSIONAL

 

PENDENTS DE SETEMBRE

LLISTA SOLICITUDS ADMISSIO GRAU MITJA PENDENT SETEMBRE-HOMOLOGACIO PROVISSIONAL

LLISTA SOLICITUDS ADMISSIO GRAU SUPERIOR PENDENT SETEMBRE-HOMOLOGACIO PROVISSIONAL

LLIBRES TEXT 2017-2018

Imatge relacionada

Adjuntam la llista dels llibres pel curs 2017-2018 per a cada un dels cursos:

LLIBRES TEXT 3r ESO

LLIBRES TEXT 4t ESO

LLIBRES TEXT 1r BATX

LLIBRES TEXT 2n BATX

LLIBRES TEXT AFD 21

LLIBRES TEXT AFD31 2n CURS

 

MATRÍCULA ALS CURSOS D’EERE

Informació més important per formalitzar la matrícula als cursos d’Ensenyaments esportius de règim especial

A continuació, teniu els punts que hem considerat més generals i bàsics per a facilitar-vos el tràmit.

Per a qualsevol informació més detallada, consultau el web de Conselleria:  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1197106&coduo=36&lang=ca

Recordau que a les especialitats que es regeixen per la LOGSE, a més de pagar el Bloc Comú, s’ha de pagar el Bloc Complementari.

La matrícula del Bloc específic s’ha de fer als comptes de les federacions respectives.

Si és la primera vegada que us matriculau en aquest centre, a més dels serveis generals, heu de pagar la taxa d’obertura d’expedient.

 • Pel que fa a l’assegurança, si sou menors de 28 anys, heu de fer un ingrés d’1,15€ al compte ES06 0487 2296 5320 0000 3283; si sou majors, heu de presentar fotocòpia de l’assegurança personal o de la llicència federativa que us cobreixi.
 • En cas que hàgiu cursat altres estudis que us permetin demanar alguna convalidació, exempció, correspondència formativa, etc. ho heu d’acreditar presentant les titulacions pertinents.
 • La resta de documentació (DNI, certificats acadèmics, de superació de proves d’accés, de nivells anteriors, etc.) ja la vàreu entregar en el tràmit d’inscripció.