BFP EERE

Per als alumnes que heu de matricular-vos del Bloc/Mòdul de Formació Pràctica dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial i per facilitar-vos la feina, aquí teniu els diferents enllaços que heu de menester. Esperam que us vagi bé.

 

IMPRÈS MATRÍCULA / ANNEX 5

Per a les diferents modalitats:

http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/set17/28.pdf  (A la penúltima pàgina del  BOIB trobareu l’annex 5)

Per als que heu fet el curs de Muntanya N2 (Barrancs):

http://iescteib.org/wp-content/uploads/2017/11/ANNEX-5.-MATR%C3%8DCULA-BLOC-FORMACIO-PRACTICA.pdf

 

ENLLAÇ  A L’ATIB

(Podeu enviar el justificant de pagament a eeee.cteib@gmail.com)

 

DOCUMENTS EMPRESA

Model d’Acord centre educatiu – entitat esportiva col·laboradora

Annex a l’Acord centre educatiu – entitat esportiva col·laboradora

MD30 Dades del tutor de l’entitat esportiva col·laboradora (format PDFformat ODTformat DOC)