BÀSQUET (competències professionals)

BÀSQUETimages

CAPACITATS PROFESSIONALS

NIVELL I

NIVELL II

 • Instruir als alumnes sobre les tècniques i les tàctiques bàsiques del bàsquet utilitzant els equipaments i materials apropiats, demostrant els moviments i els gestos segons els models de referència i corregint els errors d’execució dels participants preparant-los per a les fases posteriors de tecnificació esportiva.

 • Motivar als alumnes en el progrés tècnic i la millora de la condició física.

 • Dirigir i acompanyar a individus o grups durant la realització de la pràctica esportiva.

 • Garantir la seguretat dels practicants.
  Promoure la pràctica del bàsquet.

 • Dirigir equips o esportistes en competicions esportives del seu nivell.

 • Ensenyar i fer complir les normes bàsiques del reglament.

 • Seleccionar el material i ensenyar la utilització dels equipaments específics del bàsquet, així com el seu manteniment preventiu.

 • Avaluar, al seu nivell, la progressió de l’aprenentatge.

 • Preparar i supervisar el material didàctic que ha d’utilitzar.

 • Interpretar la informació tècnica relacionada amb les seves funcions professionals.

 • Conèixer l’entorn institucional, soci-econòmic i legal del bàsquet.

 • Transmetre valors personals, socials i hàbits de pràctica saludable.

 • Organitzar el trasllat d’un malalt o accidentat, en condicions de seguretat.

 • Organitzar i dirigir les responsabilitats lligades a un equip de bàsquet en formació.

 • Programar l’ensenyament del bàsquet.

 • Programar i dissenyar les sessions d’entrenament determinat objectius, continguts, mètodes i avaluació.

 • Dur a terme l’ensenyament i l’entrenament en funció de la planificació general.

 • Avaluar la progressió de l’aprenentatge.

 • Dirigir equips en competicions.

 • Ensenyar el reglament de bàsquet.

 • Col·laborar en la detecció de talents.

 • Incorporar i actualitzar noves tècniques i aplicació de les últimes tecnologies.

 • Conèixer l’entorn institucional, socioeconòmic, organitzatiu i legislatiu del bàsquet.

 • Organitzar i dirigir les activitats de bàsquet.