AFD-31

Són uns estudis per obtenir el títol de Tècnic superior en Animació d’ activitats  Físico-esportives.

Es realitza en  dos cursos acadèmics més les corresponents pràctiques  apartir del darrer trimestre del segon curs.

Consta de les següents asignatures:

PRIMER CURS

 • Esports individuals.
 • Esports amb implements.
 • Fonaments biològics  i acondicionament físic.
 • Animació i dinàmiques de grup (110 hores).
 • Jocs i activitats recreatives.
 • Metodologia i didàctica.

SEGON CURS

 • Esports col.lectius.
 • Primers auxilis i socorrisme acuàtic.
 • Discapacitats.
 • FOL ( Formació i Orientació Laboral)
 • OGEPE ( Organització, gestió i comercialització d’ una petita empresa)
 • Pràctiques.

L’ horari lectiu és de 8:00 a 14:30 de dilluns a divendres.

Requisits d’ accès: Batxillerat  o prova d’ accès.

Sortides professionals: Perteneix a la família professional d’ activitats físico-esportives amb una competència professional per dinamització d’ activitats físico-esportives en hotels, instal.lacions esportives…

Desenvolupamnet de les classes: Les classes teòriques s’ impartiràn a l’ IES CTEIB  al igual que la major part de les pràctiques. De 8 a 10:45 les classes solen ser pràctiques i de 10:45 a 14:30 teòriques.