Administració CF

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA GRAU MITJÀ I DOCUMENTS NECESSARIS PER FORMALITZAR-LA

Instruccions GS

Autorització tractament de dades MAJORS D’EDAT

Full AMIPA

Full AUTORITZACIONS

FULL DE MATRICULA AFD32

 

 

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA GRAU SUPERIOR I DOCUMENTS NECESSARIS PER FORMALITZAR-LA

Instruccions GM

Autorització tractament de dades MAJORS D’EDAT

Autorització tractament de dades MENORS

Full AMIPA

Full AUTORITZACIONS

FULL DE MATRICULA AFD21

 

 

PAGAMENT DEL TÍTOL DE FP (enllaços):

 

  • GRAU MITJÀ (ORDINARI)

https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4059

  • GRAU MITJÀ (BONIFICACIÓ FAMÍLIA NOMBROSA)

https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7622

  • GRAU SUPERIOR (ORDINARI)

https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4060

  • GRAU SUPERIOR (BONIFICACIÓ FAMÍLIA NOMBROSA)

https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7623

 

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE TÍTOL:

Sol·licitud títol

S’HA DE DUR EL MODEL 046 DE JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE TAXES A LA SECRETARIA DEL CENTRE, JUNTAMENT AMB LA INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE TÍTOL I FOTOCÒPIA DEL CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA, SI S’ESCAU.