Activitats

 • English Corner.
 • Biblioteca Virtual i Física.
 • Conferència Anna Wardley.
 •  ICT English Lessons ( 4 ESO)
 • Film series
 • Songs
 • Meetings
 • Participació a la revista del centre
 • Website
 • Any Shakespeare/ Cervantes
 • News ( IES screen)
 • Any del reciclatge ( fet en llengua anglesa)